Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. november svaret Skatteministeriet i sagen om

Ny bekendtgørelse om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen)

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal herved afgive høringssvar, idet vi dog gør opmærksom på, at vi kun har forholdt os til håndteringen af multimedie-skatten.

Vi har dog benyttet lejligheden til at komme med en kommentar, der knytter sig til kapitel 4, registrering af indeholdelsespligten, idet vi – jf. vores høringssvar til bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven – kunne ønske os, at der indføres nye og mere smidige regler for registrering af nye arbejdsgivere, idet de regler der gælder i dag, ikke hænger sammen med reglerne for indberetning af data til eIndkomst, der skal ske løbende og senest én gang om måneden.

Se hele høringssvaret i PDF-format

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
30. november 2009