KonfliktStatistik 3. kvartal 2009

  • Laveste konfliktomfang i statistikkens historie

I 3. kvartal 2009 var der 22 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 792 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 29,2 personer og var af 1,3 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger var dermed markant lavere end 3. kvartal i de foregående ni år, jf. figuren, og endda lavere end på noget andet tidspunkt helt tilbage til 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

Der var 8 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 3. kvartal 2009, svarende til lidt over en tredjedel af det samlede antal arbejdsstandsninger.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt de overenskomststridige arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2004.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om ­årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 3. kvartal 2009 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
1. december 2009
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave