Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. januar 2010 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

udkast til forslag til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget udkast til forslag til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening finder det generelt positivt med en digitalisering af de administrative systemer omkring AMU, der skal gøre det enklere for virksomhederne at anvende AMU.

Dansk Arbejdsgiverforening skal i forbindelse med dette forslag fremhæve, at såfremt der ikke gives formelt tilsagn/fuld sikkerhed for at denne fase af VEU-digitaliseringen – udbetaling af VEU-godtgørelse til virksomhederne - ikke er i strid med EU-statsstøttereglerne, skal Dansk Arbejdsgiverforening fraråde at denne fase af VEU-digitaliseringen iværksættes.

Herudover har Dansk Arbejdsgiverforening ingen bemærkninger til lovforslaget.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
21. januar 2010