LønStatistik 4. kvartal 2009

  • Svagt faldende lønudvikling - til 2,3 pct. årligt
  • Byggeriet på laveste niveau i statistikkens levetid

Lønomkostningerne inkl. lønreguleringer og ændringer i pension, genebetalinger, fritvalgsordning m.v. steg 2,3 pct. fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i pensionsbetalinger 0,8 pct.point, mens stigningen i betalinger til fritvalgsordninger m.v. udgjorde 0,2 pct.point. Genebetalinger faldt med 0,1 pct.point.

Lønudviklingen i 4. kvartal 2009 er dermed svagt faldende i forhold til 3. kvartal 2009, hvor årsstigningen var 2,4 pct.

Årsstigningstakten for bygge- og anlægsvirksomhed er 0,5 pct. og dermed den laveste for branchen i DA’s nye LønStatistik, der er blevet udgivet siden 1993.

Årsstigningstakten for arbejdere var på 2,1 pct. i 4. kvartal 2009, hvor den i 3. kvartal 2009 var 2,2 pct. For funktionærer var årsstigningstakten på 2,4 pct. i 4. kvartal 2009, hvor den i 3. kvartal 2009 var 2,6 pct. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten på 2,3 pct, inden for bygge- og anlægsvirksomhed var årsstigningstakten 0,5 pct. og inden for serviceprægede erhverv 2,7 pct.

Øvrige arbejdsomkostninger

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,2 pct. af de samlede arbejdsomkostninger fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. De samlede arbejdsomkostninger steg hermed med 2,5 pct.

De øvrige arbejdsomkostninger steg pga. et højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og en stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets erhvervs-sygdomssikring (AES).

Derudover var der bidrag fra indførelsen af kompetenceudviklingsfonde fra overenskomstaftalerne i foråret 2007. Endelig blev suspensionen af bidraget til DA-barsel ophævet fra og med 3. kvartal 2009, så virksomheder igen skal indbetale bidrag til barselsordningen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2009 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne og udkommer den 22. februar 2010. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
15. februar 2010
LÆS MERE
Statistik-Nyt PrintvenligTabel (ændring i timefortjensten)