Regionalt nyhedsbrev 1/2010

Udpegning 2010

Den 1. juni 2010 begynder en ny udpegningsperiode for de lokale og regionale beskæftigelsesråd. Derfor er DA-fællesskabet i gang med at finde medlemmer til beskæftigelsesrådene.

Det forventes, at DA primo april vil kunne sende navne med indstilling på medlemmerne til de nyudpegede lokale og regionale råd til hhv. kommunalbestyrelserne og Beskæftigelsesministeriet.

Andre aktører

De fire beskæftigelsesregioner har gennemført rammeudbud og indgået rammeaftaler med 21 konkrete andre aktører. Rammeaftalerne gør det muligt for jobcentrene at lave aftaler med en eller flere af disse 21 andre aktører i forhold til samtlige ledighedsgrupper. Tidligere vedrørte beskæftigelsesregionernes rammeaftaler med andre aktører – de såkaldte serviceudbud – kun udvalgte ledighedsgrupper.

De nye rammeaftaler aflaster jobcentrene administrativ, idet jobcentrene ikke selv behøver at stå for papirarbejdet med at lave udbud af beskæftigelsesindsatsen.

Kommunale aftaler med a-kasser om beskæftigelsesindsatsen

Seks kommuner har indgået aftaler med udvalgte a-kasser om, at a-kasserne i stedet for jobcenteret skal varetage indsatsen for a-kassens ledige medlemmer i den første ledighedsperiode.

DA mener, at inddragelsen af andre aktører, herunder a-kasser, skal ske for at styrke beskæftigelsesindsatsen og bør ikke være politisk motiveret.

DA er interesseret i at følge udviklingen, så hvis I i LBR bliver opmærksomme på, at kommunen har til hensigt at indgå en aftale med udvalgte a-kasser om indsatsen, så kontakt endelig mig.

Ministeren afholder møder med LBR og RBR om langtidsledighed

Beskæftigelsesministeren er ved at forberede en række initiativer til at imødegå en stigning i langtidsledigheden. Ministeren er i gang med at samle inspiration og holder i den forbindelse tre møder rundt i landet, hvor repræsentanter fra LBR, RBR, jobcentre, lokale politikere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder deltager.

Det første møde blev afholdt den 8. februar på Aalestrup Realskole i Vesthimmerland, hvor temaet var bekæmpelse af langtidsledighed. De øvrige møder er planlagt til at finde sted hhv. den 22. februar i Middelfart og den 12. marts på Nørrebro i København. Her vil temaerne være langtidsledighed og ufaglærte samt integration og langtidsledighed.

Ministeren har også holdt møder med DA og LO, hvor ministeren blev præsenteret for DA og LO’s fælles 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
16. februar 2010