Praktikpladsnedgangen stoppet i årets sidste måned

2009 har været et praktikplads-år i krisens tegn

I 2009 blev der indgået 27.000 uddannelsesaftaler. Det er et fald på 20 % i forhold til samme periode sidste år. Det svarer til niveauet ved udgangen af 2003, hvor der blev indgået 26.000 uddannelsesaftaler.

I december måned 2009 blev der indgået 1.656 uddannelsesaftaler. Det er kun én aftale mindre end i december 2008. I de øvrige måneder i 2009 har der været en nedgang i forhold til året før

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Praktikpladssituationen har 2009 har været præget af den økonomiske krise. Virksomhederne har taget færre elever, fordi der ikke har været opgaver nok.

Regeringen har i slutningen af 2009 gennemført en omlægning af præmieringsordningen. Den forholdsvise beskedne nedgang i antallet af uddannelsesaftaler i december 2009 giver anledning til lidt optimisme, selv om krisen også i de kommende måneder vil præge praktikpladsområdet”.

Uddannelse
22. februar 2010
KONTAKT