BeskæftigelsesIndikator på DA-området 4. kvartal 2009

  • Fortsat stort fald i beskæftigelsen

Beskæftigelsen på DA-området faldt med 11,1 pct. fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 14,4 pct. fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt med 9,9 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv faldt med 8,9 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Region Nordjylland (14,7 pct.) og lavest i Region Hovedstaden (7,7 pct.). I Region Syddanmark, Region Midtjylland og i Region Sjælland var faldene på henholdsvis 12,3 pct., 12,0 pct. og 11,7 pct. fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009.

I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2008 og 4. kvartal 2009, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
23. februar 2010
LÆS MERE
TabelPrintvenlig udgave