Regeringen i reformarbejdstøjet

Regeringen tilføjer 76 punkter til regeringsgrundlaget. Danmark skal være et af de ti rigeste lande.

Regeringen har i dag fremlagt nyt arbejdsprogram med stærk fokus på, hvordan vi kan sikre højere vækst og beskæftigelse. Arbejdsprogrammet er et supplement til det eksisterende regeringsgrundlag.

Arbejdsprogrammet indeholder 76 punkter, der bl.a. omhandler:

  • Førtidspension
  • Fleksjob
  • Den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden
  • Bedre læsefærdigheder
  • Indsats mod ungdoms- og langtidsledighed
  • Tiltrækning af udenlandsk nøglearbejdskraft
  • Tidligere færdiggørelse af uddannelse

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det eksisterende førtidspensionssystem har spillet fallit. Derfor er det godt, at regeringen sætter fokus på førtidspensionssystemet, når den nu tager fat på at føre Danmark ud af krisen.

Vi førtidspensionerer flere og flere unge og i stigende grad for psykiske lidelser, der for manges vedkommende aldrig burde kunne føre til en varig bortvisning fra arbejdsmarkedet.

Samtidig har fleksjobordningen – der skulle bremse tilgangen til førtidspension – udviklet sig til en økonomisk attraktiv ordning, som ikke tjener det oprindelige formål.

Et aktivt reformprogram, der øger arbejdsudbuddet, er den helt nødvendige politik, hvis Danmark fortsat skal være et velstående samfund.

Den offentlige sektor skal effektiviseres, hvis samspillet med den værdiskabende private sektor skal fungere, og derfor er der grund til at kippe med flaget, når regeringen nu vil afbureaukratisere og effektivere den offentlige sektor. Kravet til kommunerne er klart; vi vil have en bedre service for de samme midler”.

Arbejdsmarked
24. februar 2010
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Regeringens arbejds­program