KonfliktStatistik 4. kvartal 2009

  • Højere konfliktomfang i 4. kvt. 2009 end i 2008
  • Konfliktomfanget for 2009 laveste i statistikkens historie

I 4. kvartal 2009 var der 37 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 3.075 tabte arbejdsdage. De involverede i gennemsnit 79,2 personer og var af 1,3 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger for kvartaler var dermed det næstlaveste i 10 år, jf. figuren. I 2009 var der samlet 168 overenskomststridige arbejdsstandsninger med 11.402 tabte arbejdsdage. Omfanget var dermed lavere end noget andet år siden statistikkens start i 1991.

Der var 9 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2009, svarende til lidt under en fjerdedel af det samlede antal arbejdsstandsninger.

Tabellen i læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt begrundet i lønspørgsmål siden 2005.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2009 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
2. marts 2010
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version