Stor forskel, når jobcentre udliciterer

Jobcentrene er for dårlige til at vælge de bedste ”andre aktører”.

En rapport som konsulentfirmaet Deloitte netop har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om jobcentrenes brug af ”andre aktører” – det vil sige udlicitering af nærmere bestemte opgaver - viser, at selv om der er stor forskel på andre aktørers resultater, så er resultaterne ikke bestemmende for jobcentrene, når de inddrager andre aktører.

Det er ellers nemt at følge resultaterne, der løbende offentliggøres på www.jobindsats.dk.

Når jobcentrene inddrager andre aktører er de i stedet optaget af en række andre faktorer, såsom hvad der administrativ er mindst ressourcekrævende, og hvilken aktør jobcentret plejer at vælge.

Rapporten viser i øvrigt, at andre aktører i vidt omfang lever op til kravene for rettidighed både ved jobsamtaler og aktivering.

Chefkonsulent Jens Troldborg:

”Resultaterne bør være udslagsgivende, når det besluttes, hvem der skal udføre beskæftigelsesindsatsen. Hvis ikke resultaterne er bestemmende for indsatsen, kan der ikke ske en rationel udvikling af markedet for andre aktører.

Der er ingen tvivl om, at en hensigtsmæssig brug af virksomheder med særlige kompetencer kan bidrage til at udvikle beskæftigelsesindsatsen til gavn for både virksomhederne og de ledige”.

Arbejdsmarked
2. marts 2010
KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
LINKS
Rapport fra Deloitte om "andre aktører"