Standardrekvisition skal hjælpe læger

For at lette virksomheder og medarbejders muligheder for at få dokumenteret hos lægen, at sygefravær er lovligt, har DA udarbejdet en standardrekvisition, som læger kan anvende.

Virksomheder har siden oktober 2009 haft problemer med at få udarbejdet helt almindelige lægeerklæringer, der dokumenterer om sygefravær er lovligt. Problemerne opstod samtidigt med, at der trådte nye regler om lægeerklæringer i kraft. Ændringerne udspringer af den brede trepartsaftale om sygefravær, der er indgået mellem regeringen, DA, LO, KL, SALA, AC, Lederne, FTF og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

En almindelig lægeerklæring udarbejdes som følge af trepartsaftalen nu som en såkaldt ”friattest”. Der findes ikke længere en officiel blanket, som læger kan anvende. Ved siden af ”friattesten” kan virksomheder også anmode om, at lægen udarbejder en såkaldt mulighedserklæring. Mulighedserklæringen har et andet formål og anvendes såfremt, der er tvivl hos arbejdsgiver og medarbejder om f.eks. hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan udføre under sygdom.

I en information til landets læger har Lægeforeningens Attestudvalg den 1. februar 2010 udsendt en information, der mod intentionen i trepartsaftalen om sygefravær opfordrer læger til at kræve, at virksomheder skriftligt anmoder om en lægeerklæring.

Indtil intentionen i trepartsaftalen er gennemført, har DA udarbejdet en standardrekvisition, som er en tjekliste for en ”friattest” og som kan udskrives eller downloades fra www.da.dk. [REKVISITIONEN ER FJERNET FRA HJEMMESIDEN EFTER AFTALE MED BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG LÆGERNE]

Standardrekvisitionen kan udfyldes med:

  • Navn på rekvirentvirksomheden
  • Startdato for uarbejdsdygtighed
  • Årsag til sygefravær
  • Skøn over varighed for uarbejdsdygtighed
  • Årsag til fortsat sygefravær

Det er arbejdsgiveren, der betaler for lægens udarbejdelse af standardrekvisitionen.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Virksomheder har i lang tid været i et tomrum, fordi det har været svært at få udarbejdet en såkaldt ”friattest” på trods af, at vi har en klar aftale om sygefravær og brugen af lægeerklæringer. Dette er uholdbart.

Derfor har vi udarbejdet en standardrekvisition, som læger kan anvende, når sygefravær skal dokumenteres.

Rekvisitionen kan let udskrives eller downloades fra www.da.dk, når lægen skal dokumentere, at medarbejderen er syg.

Det er afgørende at virksomheder og medarbejdere ikke oplever usikkerhed om lægeerklæringer, så længe vi befinder i dette limbo. ”

Arbejdsmarked
9. marts 2010
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LÆS MERE
Notat om lægeerk­læringer efter sygedag-pengeloven