Carsten Koch i forslag som ny formand for Beskæftigelsesrådet

LO og DA har skrevet til beskæftigelsesministeren og foreslået direktør Carsten Koch som ny formand for Beskæftigelsesrådet.

Beskæftigelsesrådet påbegynder pr. 1. juni 2010 en ny 4-årig funktionsperiode, og der skal derfor udpeges både ny formand og nye medlemmer til rådet.

Beskæftigelsesrådet rådgiver beskæftigelsesministeren og integrationsministeren om bl.a. større beskæftigelsespolitiske udspil, lovgivning og medvirker i styringen af beskæftigelsesindsatsen. I rådet er LO, DA, KL, FTF, AC, Lederne, SALA og Danske Handicaporganisationer (DH) repræsenteret.

Næstformand Lizette Risgaard, LO:

”Det er en stor fornøjelse, at vi kan pege på en ny formand med stor indsigt og en veludviklet politisk sans. Det tegner godt for rådets mulighed for at få gennemslag for sine synspunkter”.

Direktør Henrik Bach Mortensen, DA:

”Carsten Koch har på andre områder vist sig som en resultatorienteret formand. Vi har derfor forventninger til en ny formand, der både kan samle, men også drive rådet frem til resultater”.

Arbejdsmarked
4. marts 2010
KONTAKT