Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. marts 2010 svaret Skatteministeriet i sagen om

Udkast til ændring af børnefamilieydelsesloven (ungeydelse for 15-17-årige).

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget udkast til ændring af børne-familieydelsesloven (ungeydelse for 15-17-årige).

Forslaget om at ændre børnefamilieydelsen til en ungeydelse, der kan sanktioneres, hvis de unge og deres forældre ikke medvirker til gå i gang med en uddannelse, betragter DA som et nyt supplerende redskab, der stilles til kommunernes rådighed.

Det er et led i kommunernes opgave med at sikre, at unge mellem 15 og 17 år går i gang med og gennemfører en uddannelse.

DA har ingen bemærkninger til forslaget.

KONTAKT
Publiceret:
11. marts 2010