Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. januar 2006 svaret Arbejdsdiktoratet i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til lov om dagpenge ved sygdom

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Lederne og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) er via Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg blevet anmodet om at afgive et høringssvar vedrørende forslag til lov om dagpenge ved sygdom.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Berit Toft Fihl
33 38 93 90
btf@da.dk
Publiceret:
10. januar 2006