Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. marts 2010 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

DA’s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget høring om udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love (Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., kommunale forpligtelser og afbureaukratisering), jf. j.nr. 093.39D.251.

DA tilslutter sig overordnet lovforslaget og har en række bemærkninger og ændringsforslag, der vil tydeliggøre formålet med lovforslaget.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
15. marts 2010