Nemt at blive godkendt til lærlinge

Ny undersøgelse afliver myte om besvær med at blive godkendt som praktikplads

Virksomheder skal godkendes som praktikplads og kun ganske få findes ikke egnede, fastslår ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet. I 2008 og 2009 behandlede de faglige udvalg, som afgør ansøgningerne fra virksomhederne, flere tusinde henvendelser og kun 187 fik afslag.

De få afslag skyldes typisk:

  • At virksomheden ikke kan gennemføre praktikuddannelsen med tilfredsstillende faglig kvalitet
  • At virksomheden ikke har tilfredsstillende oplæringsforhold
  • At virksomheden ikke har leveret de oplysninger, som er nødvendige for, at det faglige udvalg kan tage stilling til ansøgningen.

I undersøgelsen fremgår det også, at sagsbehandlingstiden i de faglige udvalg er på under to uger.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”I Danmark har vi brug for, at virksomhederne tager elever og lærlinge, for vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden.

Det er derfor glædeligt, at undersøgelsen får bugt med en sejlivet myte om lange og vanskelige godkendelsesprocedurer som praktikplads. Det betyder, at virksomheder, som står for at skulle godkendes for første gang, ikke afskrækkes og i højere grad vil føle sig tilskyndet til at antage lærlinge og dermed afhjælpe Danmarks behov for faglært arbejdsstyrke.”

Uddannelse
18. marts 2010
KONTAKT
LINKS
Undervisnings­ministeriet