Blandede forårstegn i nye praktikpladstal

Faldet i antallet af praktikpladser er mindsket. Til gengæld stiger antallet af praktikpladssøgende støt.

Årets første praktikpladstal fra Undervisningsministeriet viser, at der er indgået 2.577 uddannelsesaftaler i januar 2010. Det er fald på 2 pct. i forhold til sidste år.

Ultimo januar 2010 var der 7.000 praktikpladssøgende elever aktuelt uden praktikplads. Det er en stigning på godt 60 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Af de søgende var godt halvdelen i skolepraktik.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Organisationer, erhvervsskoler og faglige udvalg havde håbet at kunne aflæse effekten af en målrettet indsats for flere praktikpladser i de nye tal, men må nøjes med at fæstne lid til en mere markant positiv udvikling i den kommende tid.

Foreløbig må det beskedne fald i antallet af indgåede praktikpladsaftaler give anledning til at vejre morgenluft.”

Uddannelse
23. marts 2010
KONTAKT
LINKS
Praktikplads­statistik januar 2010