Spirende optimisme på praktikpladsområdet

Efter flere måneder med fald stiger antallet af praktikpladser.

I årets første to måneder blev der indgået 4.525 nye uddannelsesaftaler. Det er en stigning på to pct. i forhold til samme periode sidste år. Den positive udvikling går igen på stort set samtlige retninger på erhvervsuddannelserne. F.eks. har de to største, ’Bygge og Anlæg’ og ’Merkantil’ fremgange på henholdsvis 7 og 15 pct.

Der kan især spores en fremgang i antallet af de såkaldte restaftaler efter skolepraktik og korte uddannelsesaftaler. Det er betegnelsen for den type aftaler, som elever i skolepraktik indgår, når de skifter fra skolepraktik til almindelig virksomhedspraktik. Korte uddannelsesaftaler er uddannelsesaftaler med virksomheder, som dækker mindst én skoleperiode og én praktikperiode i uddannelsen.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er glædeligt at kunne lukke optimismen ind igen på praktikpladsområdet og konstatere, at antallet af praktikpladser igen er stigende efter flere måneders fald.

Det er for tidligt at afblæse krisen, men der er grund til at glæde sig over, at den store indsats fra ministerier, skoler og interesseorganisationer nu ser ud til at bære frugt.”

Uddannelse
9. april 2010
KONTAKT
LINKS
UVM: Praktikplads­statistik februar 2010