Kvoteordning er kun for fisk

Af adm. direktør Jørn Neergaard Larsen, DA

Det er et åbenlyst paradoks, at kvinder i dag er bedre uddannet end mænd, men fortsat ikke er lige repræsenteret på ledelsesgangene.

Socialdemokratiet vil nu lave om på kønsforskellene og tvinge kvinderne til karrieren via lovbestemte kvoteordninger for kønsfordelingen i bestyrelserne. Men der kommer ikke noget godt ud af at true med at tvangsopløse virksomheder, hvis de ikke har 40 pct. kvinder i bestyrelsen. Det vil hverken gavne kvinderne eller økonomien.

Kvoter er for fisk, ikke for mennesker.

Gennem de seneste 100 år har vi arbejdet med at skabe ligebehandling af kønnene. Det er nu blevet et grundlæggende træk ved hele vores samfundsstruktur, at man ikke må forskelsbehandle på grund af køn. Om vi er nået helt i mål med den dagsorden eller der stadig mangler et par hjørner, er nok en smagssag, men det kan under alle omstændigheder konstateres, at lige behandling ikke har ført til lige handling.Kvinder og mænd handler stdig meget forskelligt i Danmark. Endda så forskelligt, at Danmark er et af de mest kønsopdelte samfund i Europa.

En plads i en bestyrelse kommer som resultat af en række uddannelses- og karrierevalg, som den enkelte træffer. Derfor giver det absolut ingen mening at bruge diktatoriske metoder til at opnå ligelig kønsfordeling.

Tvang hjælper ikke

Derfor må vi nu se længere frem og stille spørgsmålet: Hvad er det, der får kønnene til at handle så forskelligt? Det kan aldrig være løsningen, at kvinder og mænd skal tvinges til at handle ens. På den anden side bliver vi kun en vindernation, hvis vi i højere grad får brugt alle talenter og sikrer, at der ikke er barrierer, der for eksempel får veluddannede kvinder til at holde igen på karrieren. Vi har nemlig brug for flere af dem i ledelser.

Danske kvinder kom tidligere ud på arbejdsmarkedet end i andre lande. Men kvinderne beholdt hovedansvaret for børn og hjem på trods af erhvervsarbejdet. Det blev altså ikke til et valg mellem børn og karriere, men et både og for mange kvinder.

Danmark er også et af de lande, hvor kønnene vælger uddannelse og branche mest forskelligt. Mænd vælger oftere en karriere i det private erhvervsliv, mens kvinder søger ind i den offentlige sektor, hvor tilskyndelsen til at blive leder mange steder er nærmest ikke eksisterende. Deværre.

Piet Hein har engang bemærket, at ”kun idioter kan undvære deres medmenneskers hjerne”. Det gælder også på tværs af køn eller for den sags skyld etnisk herkomst, alder eller religion.

Bragt i Jyllands-Posten 16. april 2010.