Vikarer må gerne afgøre sygedagpengesager

Beskæftigelsesministeren bør informere om reglerne for brugen af ”vikarer” og ”andre aktører”, så misforståelser kan undgås, mener DA

Ankestyrelsen har offentliggjort tre principielle afgørelse om kommunernes brug af private firmaer, såkaldte ”anden aktør” i sager, hvor der skulle træffes afgørelsen om retten til sygedagpenge, og hvor det private firmas rolle ikke har været tilstrækkelig præcis.

De tre principafgørelser omhandler altså ikke kommunernes brug af vikarbureauer i løsningen af sygedagpengeindsatsen.

Det siger reglerne:

  • Der er klart præciseret i § 19 i sygedagpengeloven, at en kommune ikke kan overlade det til private virksomheder at træffe afgørelse om retten til sygedagpenge. Private aktører må gerne gøre forarbejdet og indstille til kommunen, men kommunerne kan ikke fralægge sig ansvaret.
  • Noget helt andet er brug af vikarbureauer og vikarer, hvor vikaren virker direkte i den offentlige forvaltning og for den pågældende myndighed. Her arbejder vikaren både formelt og reelt som enhver anden offentlig ansat - og kan naturligvis træffe afgørelser for myndigheden på lige fod med andre ansatte.

Beskæftigelsesministeren er onsdag den 5. maj 2010 indkaldt til åbent samråd om brugen af andre aktører i sygedagpengeindsatsen.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Det er uden grund, at der på det seneste er skabt usikkerhed om brugen private firmaer og brugen af vikarer i sygedagpengeindsatsen i kommunerne.

Der er klare regler om, hvad kommunerne må anvende private firmaer til og der er lige så klare regler for anvendelse af vikarer fra vikarbureauer.

Det er klart, at borgerne har krav på den nødvendige retssikkerhed. Det er også klart, at samarbejdet mellem offentlig og privat er nødvendigt for at løse opgaverne.

Da der åbenbart er usikkerhed i kommunerne om, hvad der er op og ned i disse sager, har Dansk Arbejdsgiverforening skrevet til beskæftigelsesministeren og opfordret hende til snarest at informere om, hvilke muligheder, der er på området, og hvor grænserne går”.

Arbejdsmarked
4. maj 2010
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk