Erhvervsuddannelserne skal være bedre

Af Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Henrik Bach Mortensen.

I de seneste år har der manglet praktikpladser. Det skyldes, at vi været igennem en voldsom lavkonjunktur. Den har sat sig spor alle steder i samfundet. Virksomhederne har over en bred kam opsagt dygtige medarbejdere og har været nød til at tilpasse produktion og afsætning til de nye vilkår. I den situation har virksomhederne meget naturligt været særdeles tilbageholdende med at ansætte elever og lærlinge. Virksomhederne har nemlig ikke haft opgaver til eleverne og har ikke kunne planlægge efter, at der kom flere opgaver.

Heldigvis har vi en uddannelsesgaranti i Danmark. Den har betydet, at ingen unge er blevet tvunget til at opgive deres uddannelse, fordi de aktuelt ikke har en praktikplads. De unge har haft mulighed for at fortsætte deres uddannelse i skolepraktik, evt. suppleret med delpraktik i en virksomhed. Der er altså ikke nogen unge, der mod deres vilje bliver efterladt på perronen.

Arbejdsgiverne vil gerne oprette flere praktikpladser. Vi har i arbejdsgiverorganisationerne gennemført en omfattende kampagne- og informationsaktivitet over for vores virksomheder. Budskabet har været klart: Husk på, at vi kommer til at mangle uddannet arbejdskraft, og netop nu kan man få en endog stor præmie for at tage imod en lærling.

Over en bred front giver praktikvirksomhederne udtryk for, at hvis de får opgaver nok samt forventning om, at tilgangen af opgaver og ordrer bliver mere stabil, begynder virksomhederne at ansætte elever igen. Der skal mere vækst til at skabe praktikpladser.

Praktikpladstallene for årets 2 første måneder – januar og februar 2010 - viste en lille stigning i antallet af praktikpladser i forhold til samme periode i 2009. Stigningen var 2 procent. Det er ikke nok til at aflyse praktikpladskrisen. Men det er udtryk for, at der er en spirende optimisme med hensyn til den økonomiske udvikling.

Brug af sociale klausuler er fremført som et nyt instrument, der skal tvinge virksomhederne til at tage elever. Arbejdsgiverne vil ikke anbefale brugen af sociale klausuler, fordi det vil ødelægge mekanismen i virksomhedernes rekruttering af elever.

I dag ansætter virksomhederne elever, når de har opgaver og kapacitet til dem. Det er en løbende proces. Sociale klausuler kan medføre, at virksomhederne kun tager elever i forbindelse med offentlige opgaver. Når der ikke er udsigt til at offentlig opgave, vil de simpelthen holde igen og ”gemme” en uddannelsesaftale til senere, når der skal bydes på en opgave. Det vil medføre færre uddannelsesaftaler.

Endvidere bliver de unge elever nemt taberne. Mange virksomheder vil nemlig i forbindelse med en offentlig opgave blive presset og tvunget til at antage en elev, som de hverken har opgaver eller kapacitet til. Eleven får hæftet prædikatet på sig, at han har fået praktikpladsen som en social foranstaltning, fordi hans mester blev tvunget til det. Det bliver ikke et succesfyldt praktikophold, tør jeg godt sige

Hvad skal der så til for at få flere virksomheder til at tage elever?

For det første skal der skabes bedre udfordringer for de mange elever med gode uddannelsesforudsætninger. Vi taler ikke alene den nye EUX og muligheder for at læse videre, men at kernekompetencen i erhvervsuddannelserne forbedres. Det vil medføre, at fremtidens medarbejdere kan indtræde i en virksomheds værdikæde på en et højere niveau. Virksomhederne får brug for flere og bedre kompetencer.

For det andet skal forudsætningerne for at gennemføre en erhvervsuddannelse tydeliggøres. En erhvervsuddannelse er ikke sidste mulighed for dem, der forlader grundskolen uden tilstrækkelige kundskaber. Unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse, skal være uddannelsesparate. De skal kunne imødekomme de forudsætninger, der er nødvendige for at afslutte den erhvervsuddannelse, som de ønsker at starte på.

Hvis erhvervsuddannelserne ikke forbedres, vil virksomhederne ophøre med at bruge uddannelsessystemet til at uddanne fremtidens medarbejdere. Vi risikerer at få får færre praktikpladser.

Bragt i Altinget d. 5. maj 2010