Genopretning styrker langsigtet vækst

Dagpengeperiode på to år vil øge beskæftigelsen med 13.000. Generøsiteten i det danske dagpengesystem vil også være i EU-top efter reform.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag fremlagt en omfattende genopretningsplan, der på mange punkter har betydning for arbejdsmarkedet.

  • Konsolidering med 24 mia. kr. i 2013.
  • Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse.
  • Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i 2011-2013.
  • Den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014.
  • Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år.
  • Opsvinget fortsat kan udvikle sig og blive selvbærende.

Adm.dir. Jørn Neergaard Larsen:

“Det er lykkedes at skabe en økonomisk genopretning, der samtidig styrker den langsigtede vækst. Vi har i mange år sukket efter reformer, der kan øge beskæftigelsen, og det er klogt at bruge behovet for økonomisk genopretning til at kigge fremad og skabe grundlaget for vækst i den private sektor.

Den offentlige sektor har i mange år lagt beslag på en stadig større del af arbejdsstyrken – også en langt større andel end ønsket af politikerne. Det er derfor afgørende, at de aftaler, der nu er indgået om at sikre overholdelse af budgetterne, viser sig mere effektive, end de foregående”.

Arbejdsmarked
25. maj 2010
KONTAKT
LINKS
Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti