BeskæftigelsesIndikator på DA-området 1. kvartal 2010

  • Stadig fald i beskæftigelsen
  • Faldet størst i bygge- og anlægsvirksomhed

Beskæftigelsen på DA-området faldt med 10,0 pct. fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 12,1 pct. fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Beskæf­tigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt med 15,2 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv faldt med 6,9 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Region Nordjylland (14,6 pct.) og lavest i Region Hovedstaden (7,2 pct.). I Region Midtjylland, Region Sjælland og i Region Syddanmark var faldene på henholdsvis 11,4 pct., 11,3 pct. og 10,7 pct. fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010.

I tabellerne i læs mere boksen er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
31. maj 2010
LÆS MERE
Statistik-Nyt - PrintvenligTabel