International LønStatistik 1. kvartal 2010

  • Opgang i udlandets lønstigninger for fremstilling og handel

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 1. kvartal 2010 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,9 pct. inden for fremstilling, 1,2 pct. inden for bygge- og anlæg samt 1,8 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,5 pct., 1,1 pct. og 2,5 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 1. kvartal 2010 lå årsstigningstakterne inden for handelsvirksomhed lavere i udlandet end i Danmark, mens stigningstakterne for fremstillingsvirksomhed og for bygge- og anlægsvirksomhed var højere i udlandet end i Danmark. Det er især store uregelmæssige betalinger i Storbritannien, som er årsag til den store stigning i årstigningstakten for fremstilling for udlandet. Uregelmæssige betalinger indgår ikke i tallene for Danmark eller for fem af de 11 samhandelslande, som er med i statistikken. Se notatet kilder og metoder i DA’s Internationale LønStatistik i Læs mere boksen for mere information.

Danmark havde i 1. kvartal 2010 den femte højeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 11 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 11 lande eksporterer til. De seneste vægte tager udgangspunkt i samhandlen i 2002 og et nyt og opdateret vægtgrundlag forventes udarbejdet i første halvår 2010.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Fremover udgives statistikken en uge senere for at sikre, at flere lande indgår med aktuelle tal.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 1. kvartal 2010 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 22. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
2. juni 2010
LÆS MERE
TabelPrintvenlig versionKilder og metoder i DA's Internationale LønStatistik