Ned af bakke i EU-parlamentet

EU-kommissionens forslag om, at selvstændige vognmænd selv skal kunne fastsætte deres arbejdstid blev i dag afvist af EU-parlamentet.

Som resultat af en afstemning i EU-parlamentet i dag skal selvstændige vognmænd fremover overholde de samme arbejdstidsregler som ansatte chauffører. Det betyder, at de fremadrettet begrænses til en arbejdsuge på maksimalt 48 timer.

Nils Trampe, director of international affairs:

”Det er en principiel nydannelse i både dansk ret og i EU-ret, at selvstændige erhvervsdrivende omfattes af lønmodtagerregler. Og det er helt uforståeligt, at selvstændige vognmænd sidestilles med ansatte chauffører.

Selvstændige bør ikke behandles som en lønmodtagergruppe. De skal selvfølgelig overholde reglerne om sikkerhed og sundhed, hvilket EU’s regler om køre- og hviletid sikrer. Reglerne fastlægger nemlig, hvor ofte og hvor langt alle chauffører – uanset status – må køre, og hvornår de skal holde pauser. Men selvstændige erhvervsdrivende skal selv kunne fastsætte deres arbejdsdag og deres arbejdstid inden for de rammer.

DA er bekymret for, at forslaget kan være startskuddet til at indføre restriktioner på den ugentlige arbejdstid for selvstændige erhvervsdrivende inden for andre brancher. Restriktioner på arbejdstid vil potentielt kunne berøre mere end 150.000 selvstændige erhvervsdrivende i Danmark – og sætte en absolut dæmper for lysten til entrepreneurship.

Hvis vi ønsker vækst i Danmark og i Europa har vi simpelthen ikke råd til at kvæle lysten til at blive selvstændig.”

EU og internationalt
16. juni 2010
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk