Dommerfejl årsag til røde kort på arbejdsmarkedet

Hvert 4. fleksjob gives på et fejlagtigt grundlag

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen om praksis i kommunernes og ankenævnenes tilkendelser af fleksjob viser, at der i en fjerdedel af sagerne ikke har været et tilstrækkeligt grundlag for bevilling af fleksjob.

Der er navnlig problemer med, at arbejdsevnen ikke er varig og væsentlig nedsat, og at arbejdsprøvning ikke har været relevant eller fyldestgørende.

Kommunerne har dog forbedret sagsbehandlingen på alle de målte parametre, men fra et uacceptabelt niveau. En undersøgelse i 2008 viste 57 pct. korrekte afgørelser. Nu er antallet af rigtige afgørelser steget til 74 pct.

Jørgen Bang-Petersen:

”Det er bedrøveligt, at kommuner og ankenævn fortsætter med at dømme mennesker uden for arbejdsmarkedet. Det er katastrofalt, at mennesker skal miste tilknytningen til arbejdslivet uden at det først er ordentligt undersøgt, hvilke job borgeren reelt kan klare.

Tilkendelsen af fleksjob på et forkert grundlag reducerer arbejdsstyrken og øger de offentlige udgifter.

Den kommunale forvaltningspraksis må nøje overvåges, og der bør ses på, om de økonomiske incitamenter for kommunerne er skruet rigtig sammen i forbindelse med tilkendelse af fleksjob.

Det giver dog et vist håb, at kommunerne siden undersøgelsen i 2008 er gået fra fejl i knapt halvdelen af sagerne til nu hver fjerde.”

Arbejdsmarked
30. juni 2010
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk