Personaleomsætning 2009

  • Kraftigt fald i tilgangen

Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2009.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., hvilket er noget mindre end tilgangen i 2008 jf. figuren nedenfor. Tilgangen for arbejdere var 15,5 pct. og var dermed lidt højere end tilgangen for funktionærer, som var 15,2 pct. Den samlede afgang på hele DA-området var i 2009 27,2 pct. Af disse havde arbejderne en afgang på 31,4 pct. mens funktionærernes afgang i 2009 var på 22,1 pct.

Fordelt på delbrancher ses den største tilgang i 2009 inden for vikarbureauer og arbejdsformidling på 35,8 pct., hvor den største afgang på 74,4 pct. også findes, jf. tabel 1 i ’Læs mere boksen’. Den næststørste til- og afgang ses inden for hotel- og restaurationsvirksomhed med hhv. 33,0 og 39,1 pct. Den mindste tilgang ses inden for sten-, ler- og glasindustrien med 5,6 pct., mens den mindste afgang ses inden for telekommunikation på 9,3 pct.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2009 mellem 6,3 pct. og 11,0 pct. jf. tabel 2 i ’Læs mere boksen’. Inden for alle tre hovedbrancher var tilgangen og afgangen i de fire kvartaler tilsammen højere end tallene i den årlige statistik. Årsagen hertil er, at kvartalsstatistikken også måler den personaleomsætning, som finder sted, når en medarbejder tilgår eller afgår fra samme virksomhed mere end én gang inden for samme år. Herudover vil personer, som er ansat på samme virksomhed en kortere periode flere år i træk blive medregnet som stabile i årsstatistikken, mens de i kvartalsstatistikken vil blive medregnet som tilgået og afgået i de relevante kvartaler.

Et særskilt notat med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen kan findes i ’Læs mere’-boksen.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation Personaleomsætning 2009, der udkommer samme dag som nyhedsbrevet, indeholder en mere detaljeret beskrivelse af personaleomsætningen. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
2. juli 2010
LÆS MERE
PrintvenligTabel 1Tabel 2Dokumentation