BeskæftigelsesIndikator på DA-området 2. kvartal 2010

  • Svagere fald i beskæftigelsen
  • Laveste fald inden for serviceprægede erhverv

Beskæftigelsen på DA-området faldt 6,4 pct. fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Sammenlignet med de markante fald i 4. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010 på 11,1 pct. og 10,0 pct. er et fald på 6,4 pct. på et år væsentligt svagere. Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 9,5 pct. fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt med 8,9 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv faldt med 3,2 pct. i samme periode. Serviceprægede erhverv havde dermed det leveste fald blandt de tre hovedbrancher i fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Region Sjælland (8,5 pct.) og lavest i Region Hovedstaden (6,0 pct.). I Region Midtjylland, Region Nordjylland og i Region Syddanmark var faldene på henholdsvis 6,3 pct., 6,8 pct. og 7,1 pct. fra 2. kvartal 2009 til 2. kvartal 2010. I tabellerne i ’læs mere boksen’ er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 2. kvartal 2009 og 2. kvartal 2010, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Yderligere dokumentation af Indikatorens metode kan findes i ’læs mere boksen’.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
20. august 2010
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabelDokumentation