International LønStatistik 2. kvartal 2010

  • Højere lønstigning i DK end i udlandet for fremstilling og handel

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 2. kvartal 2010 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,4 pct. inden for fremstilling, 1,1 pct. inden for bygge- og anlæg samt 1,5 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,5 pct., 1,1 pct. og 2,2 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 2. kvartal 2010 lå årsstigningstakterne i Danmark inden for alle tre hovedbrancher på niveau eller over årsstigningstakterne for udlandet.

Danmark havde i 2. kvartal 2010 den femte højeste årsstigningstakt inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Lønstatistik for Storbritannien stammer fra og med dette kvartal fra Average Weekly Earnings, som erstatter Average Earnings Index. Begge dataserier produceres af Office for National Statistics og begge beregnes på baggrund af samme kilde - Monthly Wages and Salaries Survey. De primære forskelle mellem den nye og den gamle statistik er, at den nye statistik også påvirkes af ændringer i beskæftigelsesstrukturen og desuden udnytter datamaterialet i højere grad, da det ikke fordres at virksomheder skal have indberettet i to kvartaler for at blive inkluderet i beregningen og da der i højere grad anvendes imputation ved manglende værdier.

Office for National Statistics har anvendt Average Weekly Earnings som den primære lønstatistiske indikator fra årsskiftet og stopper med at producere Average Earnings Index fra og med september 2010.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 11 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 11 lande eksporterer til. Nationalbanken offentliggjorde nye vægte i juni 2010, og det forventes at disse tages i brug i International LønStatistik for 3. kvartal 2010.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 2. kvartal 2010 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 35. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
2. september 2010
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version