Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet, september 2010

Rapporten i PDF-format

Indhold

  • Sammenfatning
  • Integration gennem beskæftigelse
  • Integration gennem uddannelse
  • Integration i kommuner

Resumé

Ikke-vestlige indvandrere & Arbejdsmarkedet handler om indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, og hvordan de klarer sig på arbejdsmarkedet.

Ikke-vestlige indvandrere er stormet i job siden 1990’erne. En vigtig årsag er, at en langt større andel af nytilkomne indvandrere er i beskæftigelse i 2009 end tidligere.

Frem mod 2050 vil antallet af efterkommere i den erhvervsaktive alder stige med 105.000 personer. I dag har efterkommere en væsentlig lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end personer med dansk herkomst. En vigtig årsag er, at væsentlig færre efterkommere har en kompetencegivende uddannelse.

Hvis virksomhedernes mangel på arbejdskraft skal løses er der behov for, at flere indvandrere og efterkommere kommer i job fremover.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
23. september 2010