Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. september 2010 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik, sag.nr. 138.30G.031

Under henvisning til ministeriets brev af 2. september 2010 kan jeg oplyse, at Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ingen bemærkninger har til lovforslaget.

Med venlig hilsen

Simon Neergaard-Holm
Chefkonsulent

KONTAKT
Publiceret:
20. september 2010