Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. september 2010 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høringssvar vedr. Udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

DA har modtaget Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen ( hf-kurser) og lov om åben uddannelse ( erhvervsrettet voksenuddannelse ) m.v. (ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.) i høring.

Forslaget er en del af gennemførelsen af Regeringens genopretningsplan, og DA anerkender nødvendigheden af denne.

DA har noteret sig, at forslaget betyder yderligere omkostninger for virksomhederne ved brugen af VEU.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
20. september 2010