En god folkeskole skaber vækst

Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

Kan folkeskolen bidrage til, at Danmark bliver et land med en større økonomisk vækst?

Ja, selvfølgelig kan den det. Og det bør være et tema på regerings Marienborgmøde om folkeskolen den 29. september.

Flere af de temaer regeringens Vækstforum har taget op, har forbindelser til folkeskolen, og OECD offentliggjorde tidligere på året en analyse, der slog fast, at vores velstand i høj grad er forbundet med, hvad folkeskoleeleverne får ud af folkeskolen. OECD dokumenterede hvad de fleste nok havde en fornemmelse af. Der er en tydelig sammenhæng mellem lande, der gør fremskidt i de såkaldte PISA scores, der måler 9. klasseselevernes færdigheder inden for bl.a. dansk og matematik, og så den økonomiske vækst i samfundet.

For nogle kan det måske virke en anelse for irrelevant, at vi allerede i folkeskolen skal sættevækst på dagsordenen og lade det styre hvilke forventninger, der er til folkeskolen.

Men det er det bestemt ikke. Gode resultater i folkeskolen betyder nemlig en verden til forskel. Og det ved man i verdens vækstøkonomier.

Gode resultater i folkeskolen gør, at de unge kan stryge ind på ungdomsuddannelserne og træde ind på arbejdsmarkedet, som den kvalificerede arbejdskraft, der bliver en mangelvare for virksomhederne, hvor de som kernearbejdskraft vil få både udfordringer og udvikling.

Dårlige resultater i folkeskolen betyder at vi alt for hyppigt vil møde de unge i ledighedsstatistikker, på førtidspension eller med andre problemer. Virksomhederne får ikke den arbejdskraft, de har brug for, og de unge får ikke de muligheder i livet, et godt uddannelsesgrundlag kunne have givet dem.

Så hvad vil vi helst? Have gode resultater for alle vores børn i folkeskolen og opnå vækst og gode jobmuligheder. Eller vil vi hellere have den situation, vi kender fra i dag, hvor en stor andel af eleverne forlader folkeskolen med ringe færdigheder og dermed mindre gode muligheder for fremadrettet at være fundamentet for at skabe flere og mere spændende arbejdspladser. Vi ved vidst alle, hvad velfærdssamfundet har brug for.

Vi har brug for en folkeskole, der lærer eleverne helt basale færdigheder i bl.a. dansk, matematik og naturvidenskab.

Dansk Arbejdsgiverforeningen bakker derfor op om regeringens arbejde med et 360 graders eftersyn af folkeskolen, der blev iværksat i starten af året.

I den forbindelse afleverede skolens rejsehold før sommerferien 10 meget relevante anbefalinger til, hvilke initiativer, der kan medvirke til at give folkeskolen et tiltrængt løft. De 10 anbefalinger blev lanceret på et møde i regeringens vækstforum.

Det triste budskab fra Skolens rejsehold var imidlertid, at det tager 15-20 år at opnå en folkeskole, der kan måle sig med de bedste i verden. Det handler derfor om at komme i gang med det samme. DA imødeser derfor på, at den plan for folkeskolen, som regeringen har sagt, den vil fremlægge den 29. september, bliver både ambitiøs og hurtigvirkende.

Bragt i Berlingske Tidende lørdag d. 25.9.2010