Praktikpladsudspil giver kæmperegning til arbejdsgiverne

AER-bidraget forhøjes med 14 pct., men risiko for større stigning, når regningen skal betales.

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til praktikpladsindsatsen i 2011. Målet er at skaffe 8.900 ekstra praktikpladser i forhold til 2010.

To elementer udgør kernen i udspillet:

  • At udvide den hidtidige præmierings- og bonusordning, så arbejdsgiverne kan modtage op til 70.000 kroner per nyindgåede aftale og ikke 50.000 kroner som hidtil i 2010
  • At øge kvoten til skolepraktik med 1.500 pladser svarende til niveauet i 2010

De samlede udgifter udgør i alt 2,4 milliarder kroner, hvoraf 150 millioner kroner skal finansieres med statslige midler, mens det resterende beløb finansieres af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Arbejdsgiverbidraget til AER skal forhøjes med 290,- kr. i 2011 svarende til en stigning på 14. pct., har Undervisningsministeriet i dag oplyst til parterne.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Arbejdsgiverne pålægges en meget stor udgift til en praktikpladspræmie, hvis effekt er tvivlsom, da det afgørende for antallet af praktikpladser ikke er tilskud, men væksten i den private sektor.

Arbejdsgiverne har en soleklar interesse i, at der er mange unge, der tager en erhvervsuddannelse. Men det er også helt nødvendigt, at konkurrenceevnen ikke svækkes, for så bliver der færre arbejdspladser og dermed praktikpladser til de unge.

I stedet for at øge praktikpladspræmien på et tidspunkt, hvor vi ikke har klarhed over, hvordan den nuværende ordning virker, bør der sættes mere skub i skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, for det er en metode, der har vist sig at virke. Der skal også laves regler, der sikrer, at de unge søger de ledige praktikpladser, der findes, så praktikpladser ikke går til spille. Endelig efterlyser virksomhederne et højere fagligt niveau hos de erhvervsuddannede, der matcher den globale konkurrence.

Den største hindring for at unge får en erhvervsuddannelse er, at de forlader folkeskolen uden tilstrækkelig grundlag til at gå videre i uddannelsessystemet. Får vi løst det problem, og får vi genskabt væksten i den private sektor, så har vi også løst praktikpladsproblemet.

Vi ser derfor frem til det arbejde Undervisningsministeren har bebudet for at sikre, at de unge er uddannelsesparate, når de kommer frem til erhvervsuddannelsessystemet. Det er den sikre vej til flere unge med erhvervsuddannelse”.

Uddannelse
8. oktober 2010
KONTAKT