Ophæv adgangen til godtgørelse

EU-Domstolen mener, at en undtagelse i funktionærloven strider mod EU-retten

Efter funktionærloven har funktionærer, der har været beskæftiget i samme virksomhed i et antal år, ret til fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen er henholdsvis en, to eller tre måneders løn ved en anciennitet på henholdsvis 12, 15 eller 18 år. Dette følger af funktionærlovens § 2a.

Denne godtgørelse udbetales imidlertid ikke til funktionærer, der på tidspunktet for deres afskedigelse kan få udbetalt en alderspension i kraft af en erhvervstilknyttet pensionsordning, også selv om vedkommende har til hensigt at fortsætte med at arbejde.

Det mener EU-Domstolen er en ulovlig forskelsbehandling på grund af alder.

Ansættelsesretchef Flemming Dreesen:

”Folketinget bør ophæve adgangen til en særlig godtgørelse, når nu EU-Domstolen underkender en af reglens undtagelser. Tiden er med dommen løbet fra særreglen, der var skabt for at lette overgangen til anden beskæftigelse. Domstolens forudsætning om, at funktionæren skal kunne vælge, er urealistisk. DA har da også allerede rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeriet herom”.

Personale og administration
12. oktober 2010
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk