Dansk Arbejdsgiverforening har den 20. oktober 2010 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgi-vernes Elevrefusion (AER)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har ved brev af 14. oktober 2010 modtaget forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) til høring.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
22. oktober 2010