KL går over åen efter vand

KL foreslår 360-graders-eftersyn af ungdomsuddannelserne. Vi har mere brug for, at kommunerne handler end for nye udvalg, siger DA

Kommunernes Landsforening foreslår nu

  • At der gennemføres et 360 graders eftersyn af ungdomsuddannelserne i lighed med det eftersyn, som er gennemført i folkeskolen
  • At der etableres et ungdomsuddannelsesråd, som skal sikre evidens-baseret rådgivning på tværs af ungdomsuddannelserne

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Forslag om nedsættelse af et særskilt råd og nye omfattende undersøgelser vil desværre ikke fører os tættere på målet. Vi har nemlig omfattende viden om de problemer, der knytter sig til ungdomsuddannelserne, og KL’s forslag vil derfor være at gå over åen efter vand.

Der er allerede sat initiativer i gang, der kan sikre et mindre frafald fra ungdomsuddannelserne. Fra 1. januar skal kommunerne i gang med at uddannelsesvurdere alle unge. Det er en god beslutning truffet af Folketinget, for vi ved fra utallige undersøgelser, at det er et hovedproblem, at mange forlader folkeskolen uden at have tilstrækkelige kundskaber til at gå videre i uddannelsessystemet.

Vi har også de undersøgelser, vi har brug for, for at sige til uddannelsesstederne, at de skal være meget mere opsøgende, hvis de vil skaffe uddannelsespladser til deres elever.

Er der konkrete områder, som KL gerne ser undersøgt, så lad os se på det, men ellers er der bare brug for, at alle, der har ansvar for de unges uddannelse, kommer i arbejdstøjet”.

Uddannelse
4. november 2010
KONTAKT