Genopretnings finanslov

Finanslovsaftalen er først og fremmest en genopretningsfinanslov, men der er også ting, der peger fremad, mener DA

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er blevet enige om finansloven for 2011.

På arbejdsmarkedsområdet indeholder aftalen bl.a:

  • Fokus på øget tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til det danske arbejdsmarked bl.a. gennem forbedring af forskerskatteordningen og nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal se på rekruttering af højtuddannet arbejdskraft fra bl.a. USA, Canada og Australien.
  • Aftalen udmønter arbejdsgivernes betaling på ¾ mia. kr. til regeringens ”genopretningsaftalen”. Det sker med beslutningen om at udvide sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode fra tre uger til fire uger og to kalenderdage med virkning fra 1. januar 2012.
  • På uddannelsesområdet er udgifterne til voksen- og efteruddannelse steget betydeligt som følge af den svage konjunktursituation erhvervslivet har befundet sig i. Det førte til, at løntabs godtgørelsen blev reduceret fra 100 til 80 procent i ”genopretningsplanen”. Denne reduktion er nu fremrykket, så den træder i kraft allerede i begyndelsen af næste år.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Finanslovsaftalen gennemfører den hårde men helt nødvendige genopretningsplan.

Det er klart, at arbejdsgiverne gerne havde set flere reformer og herunder en effektivisering af den offentlige sektor.

Vi ser frem til, at regeringen i januar spiller ud med vækstreformer, så vi kan begynde at bringe Danmark tilbage på et globalt vinderspor”.

Arbejdsmarked
9. november 2010
KONTAKT