BeskæftigelsesIndikator på DA-området 3. kvartal 2010

  • Svagere fald i beskæftigelsen
  • Laveste fald inden for serviceprægede erhverv

Beskæftigelsen på DA-området faldt 5,0 pct. fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Sammenlignet med de markante fald de foregående fem BeskæftigelsesIndikatorer er der tale om en væsentligt afdæmpet udvikling.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen med 6,0 pct. fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010. Beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt med 8,3 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv faldt med 3,2 pct. i samme periode. Serviceprægede erhverv havde dermed det leveste fald blandt de tre hovedbrancher fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen faldt i alle regioner. Faldet var størst i Region Syddanmark (5,7 pct.) og lavest i Region Midtjylland og Region Nordjylland (4,0 pct.). I Region Hovedstaden og i Region Sjælland var faldene på henholdsvis 5,5 pct. og 4,9 pct. fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010. I tabellerne i 'Læs mere'-boksen er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og de fem regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2009 og 3. kvartal 2010, er med i BeskæftigelsesIndikatoren.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
19. november 2010
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabellerDokumentation