Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. november svaret Skatteministeriet i sagen om

Lovforslag om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. november 2010 modtaget ”Lovforslag om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag” i høring med svarfrist den 19. november 2010.

Lovforslaget indebærer:

  • Indførelse af et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, således at ydelsesmodtageren skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i 2 år inden for de seneste 10 år for at få ydelse. Optjeningsprincippet vil gælde alle også danske statsborgere, der bor i Danmark
  • Ændringen betyder, at der vil være optjent ret til 25 pct. af den fulde ydelse efter et halvt års bopæl eller beskæftigelse, og 50 pct. efter et år og 75 pct. efter halvandet år
  • Samtidig foreslås der en styrkelse af kommunernes kontrol med udbetalinger af børnefamilieydelse og børnetilskud gennem et forbedret datagrundlag til de kommunale sagsbehandlere samt udvidet modregningsadgang

Dansk Arbejdsgiverforening kan tilslutte sig intentionerne om indførelse af et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
23. november 2010