Fra krisestyring til fremtidssikring

Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

I et læserbrev den 12. november 2010 i Jyllands-posten siger LO nej tak til at lave discountuddannelser i stedet for skolepraktik.

DA og dets medlemsorganisationer ønsker heller ikke at skrotte skolepraktikken. Der er ikke noget alternativ til skolepraktik i dag. Men DA ønsker sammen med medlemsorganisationerne at undersøge mulighederne for at udvikle nye skolebaserede uddannelser, fordi vi i dag kan se, at erhvervsuddannelser alene baseret på oprettelse af praktikpladser og anvendelse af skolepraktik ikke løser alle udfordringer.

Antallet af praktikpladser er steget jævnt i de seneste måneder. Det er meget positivt, men det må antages, at der også i fremtiden kan blive for få praktikpladser ikke mindst i forhold til de unges uddannelsesønsker. Specialisering, kortere planlægningshorisont, udflytning af produktion,  og andre produktionsmåder i virksomhederne kan betyde, at antallet af praktikpladser  ikke dækker tilgangen af elever i takt med, at flere unge forlader folkeskolen med gode kvalifikationer.

I stedet for virksomhedspraktik tilbydes de unge skolepraktik. Problemet er, at eleverne fravælger skolepraktik.. Eleverne foretrækker et ufaglært job i stedet eller vælger gymnasieuddannelserne.=20

Der uddannes ikke nok unge på erhvervsuddannelserne, fordi tilbuddet til de unge, der ikke har en praktikplads, er for dårligt. I øjeblikket laves der den ene dyre kriseløsning efter den anden.

DA ønsker derimod at fremtidssikre erhvervsuddannelserne på kort og lang sigt. Det skal ske på en måde, så vekseluddannelsesprincippet bibeholdes som grundstenen, fordi langt de fleste får en praktikplads. Der skal ikke laves en stor reform.

På kort sigt skal skolepraktikken forbedres, så den opnår større anerkendelse hos elever og virksomheder.

Fremadrettet skal der inden for udvalgte beskæftigelsesområder laves forsøg med rene skolebaserede uddannelser, der kan give eleverne en adgang til arbejdsmarkedet. På visse uddannelsesområder kommer skolepraktik nemlig aldrig til at fungere tilfredsstillende. De nye uddannelser skal dække et behov på arbejdsmarkedet og kan f.eks. indeholde en form for ulønnet studiepraktik.

Vi satser på et stærkt samarbejde på arbejdsmarkedet om at tænke i nye veje for at skabe nye uddannelsesmuligheder til gavn for de unge, dække behovet for arbejdskraft og frem for alt give et supplerende tilbud, der kan blive bedre end den nuværende skolepraktik.

Bragt i Jyllands-Posten 22. november 2010