Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. november 2010 svaret Lovkontoret i Ministeriet for Flygtninge og Indvandrere i sagen om

Høring på forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven i høring.

Det skal generelt bemærkes, at DA finder, at det er afgørende for dansk erhvervslivs vækstmuligheder, at det danske arbejdsmarked tilføres kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, herunder fra tredjelande. DA er derfor meget optaget af at adgangsmulighederne fra tredjelande via Green Card - og Jobkortordningen ikke forringes.

Set i det lys finder DA det uhensigtsmæssigt i forhold til regeringens vækstpolitik, at ansøgere fra tredjelande pålægges gebyrer, og virksomhederne kan blive pålagt omkostninger ved rekruttering af tredjelandsstatsborgere.

KONTAKT
Kommunikationskonsulent
Inge-Lene S. Poulsen
33 38 92 22
ilp@da.dk
Publiceret:
15. november 2010