Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. november 2010 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om

Lovforslag L 68 - Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Resumé

Arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet er blevet anmodet om bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge om udvidelse af arbejdsgiverperioden fra 21 til 30 dage.

Danmark står over for en række meget store udfordringer både på kort sigt og i løbet af de kommende årtier. Den økonomiske krise har resulteret i et meget stort underskud på de offentlige finanser, vækstudsigterne for dansk økonomi er meget dårlige ikke mindst på grund af meget store demografiske udfordringer, og på lang sigt er der en stor ubalance mellem offentlige udgifter og indtægter.

Høringssvaret i PDF-format

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
26. november 2010