KonfliktStatistik 3. kvartal 2010

  • Relativt få tabte arbejdsdage, som følge af lønkonflikter i 3. kvartal

I 3. kvartal 2010 var der 25 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.587 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 45,4 personer og var af 1,1 dags varighed. Det samlede omfang af arbejdsstandsninger var dermed det næst laveste i noget andet 3. kvartal helt tilbage til 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

Der var 9 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 3. kvartal 2010, svarende til 36 pct. af det samlede antal arbejdsstandsninger. Disse resulterede i 566 tabte arbejdsdage.

Tabellen side 2 viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2005.

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik indeholder yderligere oplysninger og udkommer dags dato.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 3. kvartal 2010 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
1. december 2010
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel