Folkeskolen er dumpet

Den danske folkeskole dumper i PISA 2009. Eleverne i 9. klasse læser som de gjorde for tre år siden og har fået væsentligt dårligere matematikfærdigheder. Selv om naturfag lyser op med en lille fremgang, svigter folkeskolen både de dårligste og de bedste elever samlet set.

PISA har til hensigt at måle, hvor godt unge er rustet til at møde udfordringerne i fremtidens samfund. Knap 6.000 unge har deltaget i Danmark.

OECD offentliggør i dag PISA 2009 for 65 lande. PISA 2009 for Danmark viser:

  • I læsning er Danmark i 2009 på niveau med 2006, men under niveauet i 2000. Der er et lille fald i andelen af elever, der læser meget ringe og et relativt stort fald i andelen af elever, der læser meget godt
  • I læsning har lande som Polen, Liechtenstein, Portugal og Ungarn indhentet Danmark fra 2000 til 2009
  • I matematik er Danmarks score i 2009 faldet sammenlignet med tidligere år. Andelen af elever, der klarer sig godt, er faldet fra 2000 til 2009, mens andelen af elever, der klarer sig skidt, stort set er uændret
  • I naturfag er Danmark gået frem sammenlignet med tidligere år
  • Piger klarer sig bedre end drenge i alle lande

PISA (Programme for International Student Assesment) er en international undersøgelse af 15-åriges kompetencer i læsning, matematik og naturfag.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”De danske børn er ikke blevet bedre til de basale folkeskolefag som dansk og matematik, viser den nye PISA-undersøgelse. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Det er nærmest en national tragedie, som kræver øjeblikkelig og beslutsom handling.

Der er ikke brug for udvandede kompromisforlig om folkeskolen. Der er brug for, at regeringen tager lederskab, og der er brug for, at regeringen sikrer, at kommuner og skoler fremover er medspillere og ikke modspillere.

Det er en bunden opgave for folketing, kommuner og lærere, at de danske elever skal blive bedre til at læse, regne og skrive. Virksomhederne kan kun klare sig i den globale konkurrence, hvis vi har en veluddannet arbejdsstyrke.

Vil Danmark placere sig blandt verdens vækstøkonomier er tilbageskridt i PISA-målingerne uacceptable. Nu skal vi fremad.

Der er gennemført et 360-graders eftersyn af folkeskolen. Nu skal regeringen gennemføre en 360-graders reform, som sikrer danske børn en skolegang i verdensklasse, og som sikrer, at flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse”.

Uddannelse
7. december 2010
KONTAKT