Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. december 2010 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af udstationeringsloven

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan oplyse, at man kan støtte udkastet til forslaget om ændring af udstationeringsloven om forlængelse af revisionsfristen og den anførte begrundelse. Som regeringen anfører, er der dog ikke grundlag for at ændre udstationeringsloven med hensyn til mindsteløn.

DA finder principielt ikke, at der ved lov skal fastsættes en mindsteløn på arbejdsmarkedet. Med hensyn til udenlandsk arbejdskraft skal DA for god ordens skyld henlede opmærksomheden på de mange protokollater om samarbejde mellem overenskomstparterne om social dumping, der blev indgået på det private arbejdsmarked ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2010.

DA kan tillige støtte de to udkast til bekendtgørelser om henholdsvis undtagelserne for anmeldelsesfristen og om ikrafttræden af visse dele af udstationeringsloven. Det medfører, at anmeldelsespligten for selvstændige samt hverv-giveransvaret nu træder i kraft den 1. januar 2011. Arbejdsgiverne er enige med de af regeringen anførte bevæggrunde for undtagelserne.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
8. december 2010