Arbejdsmarkedsrapport 2010

Rapporten i PDF-format [PDF]

Indhold

Sammenfatning i PDF-format [PDF]

Kap. 1: Forebyggelse og livsstil [PDF]

Kap. 2: Hverdagen på danske arbejdspladser [PDF]

Kap. 3: Arbejdsskader og
arbejdsskadeerstatninger [PDF]

Kap. 4: Sygefravær [PDF]

Kap. 5: Førtidspension og fleksjob [PDF]

Kap. 6: Arbejdsmarkedet i tal [PDF]

Litteraturliste [PDF]

Resumé

På 25 år er antallet af personer, der hver dag modtager offentlig forsørgelse på grund af helbredsproblemer, steget fra ca. 280.000 til ca. 445.000 personer. De samlede udgifter til helbredsbetinget forsørgelse er 110 mia. kr. årligt, og beløbet er stiger år for år.

I samme periode er middellevetiden for mænd steget med mere end 4 år, og det er også gået fremad for kvinder. I de ekstra leveår er helbredet godt. Danskerne bliver altså både mere syge og mere raske på samme tid.

Det er dette paradoks som Arbejdsmarkedsrapport 2010 analyserer.

Danmark har verdens bedste arbejdspladser, og personer der er i beskæftigelse har det både fysisk og mentalt bedre end mennesker uden et arbejde. Alligevel stiger antallet af personer, der på grund af dårligt helbred, er uden for arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsrapport 2010 sætter fokus på betydningen af livsstil og arbejdsskader, samt den måde arbejdsskadesystemet, fleksjob, førtidspension og sygefraværssystemet er indrettet på.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag. Prisen for ikke-medlemmer er 152 kr. ekskl. ekspedition, porto og moms.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
3. januar 2011