Efterlønnen bør afvikles hurtigt

Overordentligt positivt at regeringen vil afskaffe efterlønnen. ”Det ville være en hån mod private og offentlige medarbejdere, hvis det mest oplagte reformtema ikke kunne komme på forhandlingsbordet på grund af taktisk-politiske manøvrer”, siger DA’s adm. dir.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen inviterede i sin nytårstale til forhandlinger om en afvikling af efterlønnen. Ordningen skal helt afvikles for alle under 45 år, mens medarbejdere over 45 år skal tilskyndes til ikke at bruge deres mulighed for at gå på efterløn.

Statsministeren lovede samtidig et omfattende reformprogram, der skal bryde udsigten til at Danmark bliver fanget i en lav-vækst fælde, hvor vi ikke finansiere et velfærdssamfund, som vi kender det.

Adm. Dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er befriende, at regeringen nu melder ud med det budskab, som de fleste økonomer og organisationer har peget på i mange år: Efterlønnen er en fejlkonstruktion, der blokerer for at vi kan opretholde det velfærds- og velstandssamfund, som vi ønsker.

Danmark står over for omfattende reformer og forandringer, der kommer til at berøre mange mennesker dybt. Det ville være en hån mod både private og offentlige medarbejdere og vores virksomheder, hvis det mest oplagte reformtema ikke kunne komme på forhandlingsbordet på grund af taktisk-politisk manøvrer.

Danmarks strukturelle udfordringer er så store, at der er brug for at gennemarbejde alle områder. Afskaffelse af efterlønnen er den mest effektive reform, men der skal meget mere til. Vi kan ikke blive ved at lade danskerne fosse over i offentlig forsørgelse eller offentlig beskæftigelse.

I de 30 år efterlønnen har virket i Danmark er den blevet stadig mere absurd. Helbredet hos de ældre har forbedret sig markant, og i dag er langt de fleste, der går på efterløn ved godt helbred, og de fleste går på efterløn direkte fra almindelige jobs. Regeringen burde i det lys have været mere ambitiøs og ikke lægge op til at bevare efterlønnen for alle over 45 år.

Politikerne i Danmark har som i andre lande været nødt til at bruge de seneste to år på krisepolitik. Nu er tiden kommet, hvor det er fremtidens vækst og velstand, der skal sikres”.

Arbejdsmarked
1. januar 2011
KONTAKT