Langt de fleste på efterløn er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende

De fleste efterlønsmodtagere kan arbejde

Med Statsministerens forslag om at afskaffe efterlønnen for alle under 45 år, bliver der sat spørgsmålstegn ved efterlønsmodtagernes helbred.

Det er et spørgsmål, der har været genstand for adskillige undersøgelser, der samstemmende konkluderer, at det kun er et mindretal af efterlønsmodtagerne – mellem 6 og 20 pct. – der har så dårligt helbred, at de ville kunne få førtidspension.

Læs:

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”De ældres helbred er blevet stadig bedre, og det gælder i særlig grad for efterlønsmodtagerne.

De analyser, DA har foretaget af de ældres helbred, stemmer fuldstændig overens med analyser fra Arbejdsmarkedskommissionen, Det Økonomiske Råd og Forsikring & Pension. Det er oplagt, at har man helbredsproblemer og samtidig mulighed for at gå på efterløn, så er det fristende at gøre det. Men personer med helbredsproblemer på efterløn er helt klart et mindretal.

Det hører med til historien, at det faktisk er en forudsætning for at gå på efterløn, at man er arbejdsmarkedsparat. Ordningen er nemlig konstrueret ud fra det fejlsyn, at det er godt at ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet for at give plads til de unge. Det vil sige, at hvis der er a-kasser, der giver efterløn til medlemmer, som er uarbejdsdygtige, så er det ulovligt, og pengene ville kunne kræves tilbagebetalt.

Arbejdsmarked
4. januar 2011
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk