EU kræver vækst i Europa

Europa skal helskindet ud af den økonomiske krise og tilbage på vækstsporet.

EU-Kommissionen har i dag fremlagt en omfattende plan, der skal sætte gang i den økonomiske vækst i Europa. Planen måler behovet for reformer i forhold til at nå EU-2020 målene, både på EU-niveau og hos de enkelte medlemslande. Planen indeholder i alt 10 indsatsområder, som alle 27 medlemslande skal tage med hjem til den nationale dagsorden. De 10 indsatsområder omhandler i overskrifter:

  • 1. En stram finanspolitisk konsolidering
  • 2. Fjerne makroøkonomiske skævheder
  • 3. Sikre stabilitet i finanssektoren
  • 4. Sikre, at arbejde kan betale sig
  • 5. Reducere tidlig tilbagetrækning
  • 6. Ledige skal tilbage i arbejde
  • 7. Balance mellem jobsikkerhed og jobfleksibilitet
  • 8. Udnytte det indre markeds potentiale
  • 9. Tiltrække private investeringer til finansiering af vækst
  • 10. Skabe omkostningseffektiv adgang til energi

Især for de medlemslande med store budgetunderskud lægger Kommissionen op til en hård reformkurs.

Adm. Dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er særdeles positivt, at Kommissionen nu fremlægger en plan for, hvordan Europa kan komme tilbage på vækstsporet. Det er afgørende, at medlemslandene nu kommer i arbejdstøjet, så vi ikke taber fremtidens vækst og beskæftigelse til vækstlandene uden for Europa.

De enkelte medlemslande skal lægge reformer på bordet, der er målrettet indfrielsen af EU-2020 målsætningerne. Vækst i Europa har stor betydning for Danmarks fremtidige vækstmuligheder. Danmark har derfor en stor interesse i at bidrage til, at EU-2020 målene kommer i hus”.

EU og internationalt
12. januar 2011
KONTAKT